Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone miasto – zrób to (...)

Szybki rozwój aglomeracji powoduje intensywne zagęszczanie zabudowy, często kosztem terenów zieleni. Miasto zaś powinno być tak zaplanowane i wybudowane, aby oprócz miejsca do mieszkania i pracy, mogło zapewnić przestrzeń do wypoczynku, spotkań, kontaktu z naturą czy rozwijania zainteresowań. Takimi miejscami mogą być ogrody społeczne zakładane przez aktywistów przy współudziale mieszkańców. To jeden ze znakomitych przykładów oddolnych inicjatyw na rzecz zieleni w mieście i poprawy warunków ż(...)
»

Budowa składowisk odpadów(...)

Ochrona środowiska jest elementem, który powinien być brany pod uwagę na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jednocześnie jej podstawy prawne znajdują się w różnych przepisach. Problem ten szczególnie nasila się w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów. Z jednej strony, w procesie tym należy brać pod uwagę standardy wynikające z aktów prawnych wprowadzających rozwiązania związane z zagospodarowaniem odpad&(...)
»