Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Duże obiekty handlowe w p(...)

Z dniem 15 marca 2001 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące planowania dużych obiektów handlowych, wynikające ze zmiany Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalając przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznacza się obecnie także tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 - w (...)
»

List do redakcji. Jak opi(...)

Odnosząc się do kwestii terminologicznych w zakresie opisywania drzew rosnących w przestrzeni publicznej, warto wypracować uniwersalny język, zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców, który przede wszystkim będzie sprzyjał ochronie drzew przed ich pochopnym usuwaniem. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem zamieszczone w dwóch ostatnich numerach „Przeglądu Komunalnego” artykuły dr inż. Edyty Rosłon-Szeryńskiej i dr. Roberta Kimbara1, 2. Znalazłem w (...)
»