Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój generacji rozprosz(...)

Jacek Malko Powrót do idei generacji rozproszonej jest miarą procesów ewolucyjnych, kształtujących rozwój systemów elektroenergetycznych – od niewielkich jednostek wytwórczych, tworzących wyspowe, odizolowane struktury zasilania, przez dominujące dziś scentralizowane systemy wielkiej skali, po wyłaniające się zintegrowane systemy zaopatrzenia w energię, łączące zalety centralizacji („duży może więcej”) i elastycznych, wydajnych energetycznie i przyjaznych środowisku(...)
»

Gospodarka odpadowa, czyl(...)

Końcówka roku 2017 obfitowała w nowo uchwalone przepisy w obrębie prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom przewidzianym przez dwie ustawy.  Pierwszą ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2017 r. (DzU z(...)
»