Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Deszcze niespokojne…(...)

Brak poprawnie skonstruowanych regulacji prawnych powoduje, że zagospodarowanie wód opadowych w Polsce jest mało racjonalne. Batalia o zmianę tego stanu trwa już wiele lat, ale z mizernym, jak dotychczas, skutkiem. Wynika to nie tylko z oporu legislatora, lecz głównie z pozycji strony zainteresowanej zmianami. Starania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o poprawne rozwiązania są często przez wielu polityków i media traktowane jako dbanie o partykularne interesy p(...)
»

Zielony telefon(...)

Współpraca z firmą konsultingową Nasza gmina rozpatruje możliwość zawarcia umowy z firmą konsultingową na opracowanie planu i przeprowadzenie procedury sfinansowania programu gospodarki odpadami komunalnymi. Jak powinna wyglądać współpraca między konsultantem i gminą, i cze(...)
»