Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Gdzie umiar i bezstronnoś(...)

Po przeczytaniu w „Przeglądzie Komunalnym” artykułu Krzysztofa Kawczyńskiego pt. „Dokąd zmierzasz, >>Stolico Czystości<<?” (PK 10/2013) można stwierdzić, że temat warszawskiego przetargu „śmieciowego” definitywnie wyczerpano. Nie można było bowiem trafniej opisać i zdiagnozować stołecznej inercji, wieloletnich zaniechań i zaniedbań w gospodarce odpadami. Wydawało się również, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rutynowo rozważy odwołania firm na rozstrzygni(...)
»

Projekty wspólnych wdroże(...)

Podstawą realizacji projektów wspólnych wdrożeń jest protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Umożliwia on nabycie i transfer jednostek redukcji emisji pomiędzy krajami aneksu I do UNFCCC. Aneks I do protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Konwencja Klimatyczna – UNFCCC) obejmuje państwa zindustrializowane, członków OECD (Organisation of Ec(...)
»