Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Centrum Nowych Technologi(...)

Centrum Nowych Technologii – dział MPWiK SA we Wrocławiu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK) jest spółką miejską działającą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Poza podstawową działalnością prowadzi również prace badawczo-rozwojowe poprzez powstałe w 2011 roku Centrum Nowych Technologii.   Od 2013 roku MPWiK bierze udział w projektach benchmarkingowych dla firm wodociągowo-kanalizacyjny(...)
»

W dobrym kierunku(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kontynuując politykę zwiększania absorpcji środków unijnych w ramach działań antykryzysowych, przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). FRIK jest usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego środki finansowe są lokowane na wyodrębnionym rachunku.    (...)
»