Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

W latach 70. na całym świecie podjęto próby odzyskiwania z odpadów jednorodnych frakcji, stosując recykling. Ówczesna koncepcja takiego zakładu odzysku wymagała nadzwyczajnych nakładów technicznych i finansowych. Zapożyczając poszczególne urządzenia z różnych technik, próbowano je zaadaptować do mechanicznej przeróbki heterogenicznego materiału, jakim są odpady komunalne. Po d(...)
»

Informator - Kraj(...)

Co w prawie piszczy? W Dzienniku Ustaw z 5 stycznia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów. Dokument określa te sposoby oznaczania w odniesieniu do części pojazdów z elastomerów o wadze powyżej 200 g oraz pozostałych tworzyw sztucznych o gramaturze powyżej 100 g. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmioty wyposażenia i części pojazdów oznacza się wg normy PN-EN IS(...)
»