Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Ochrona a obszary Natura (...)

Środowisko przyrodnicze jest konglomeratem zarówno składników przyrody ożywionej, jak i nieożywionej, które w wielu przypadkach są zależne od siebie i nie mogą funkcjonować w oderwaniu. Dlatego też jedną z podstawowych dyrektyw ochrony środowiska jest kompleksowość działań podejmowanych w tym zakresie. W polskim systemie prawnym ma ona swoje umocowanie w art. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1, zgodnie z którym: Ochron(...)
»

Realizacja przedsięwzięć (...)

Fundusz ISPA powoli zbliża się do końca swojego funkcjonowania. W dniu akcesji Polski do UE, 1 maja 2004 r., jego zobowiązania przejmie Fundusz Spójności. Rozporządzenie Rady UE (1267/99), ustanawiające fundusz ISPA, określa fundamentalne zasady jego funkcjonowania, tj. metody aplikowania, kryteria oceny wniosków oraz podstawowe wytyczne dla realizacji i zarządzania przedsięwzięciami, które pozyskały dofinansowanie. Odpowiedzią Ministerstwa Środowiska na to rozporządzenie była Strategia wyko(...)
»