Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Kreatywna urbanistyka(...)

We Lwowie na Ukrainie w dniach od 24 do 25 maja br. odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja, dedykowana obchodom stulecia edukacji dotyczącej planowania urbanistycznego na Politechnice Lwowskiej. Spotkanie miało miejsce w gmachu głównym tej uczelni. Pierwszego dnia uczestnicy mogli wziąć udział w czterech sesjach poświęconych różnorodnej tematyce, np. planowaniu rozwoju ukraińskich miast, małej architekturze, centrum cyberurbanistyki i teoretycznym zagadn(...)
»

Powiat w perspektywie IV (...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński W tle pozostał zgiełk i tumult wyborczych kampanii: prezydenckiej i parlamentarnej. Zaczynamy już wyciągać pewne wnioski, zarówno te natury indywidualnej, jak i ogólnej. Mnie nasunął się taki, że nie należy łączyć ze sobą tych ważnych dla kraju kampanii politycznych, ponieważ powstaje z tego trudno przyswajalny produkt, mało spójny i niezrozumiały dla przeciętnego obywatela. Kampanijne akcje polity(...)
»