Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Kryzys a recykling pojazd(...)

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jest częścią całego systemu funkcjonowania branży motoryzacyjnej, jednej z najważniejszych dla światowej gospodarki. Przewiduje się, że obecny kryzys gospodarczy, największy po II wojnie światowej, obejmie prawie wszystkie branże na całym świecie. Rozpoczął się od kryzysu bankowego, będącego konsekwencją tworzenia wyrafinowanych instrumentów finansowych, pazerności oraz błędów w zarządzaniu. Dotknął już rynek n(...)
»

Transport odpadów wg nowy(...)

Branża recyklingu z zadowoleniem przyjęła wprowadzenie nowych wymagań dla transportu odpadów, które wejdzie w życie 24 stycznia 2018 r. Zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DzU z 2016 r. poz. 1742). Prawidłowo przeprowadzony transport odpadów ma duże znaczenie dla zakładów recyklingu, które odbierają surowce wtórne w celu wytworzenia z nich nowych produktów. Ko(...)
»