Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Innowacyjność niejedno ma(...)

  Ochrona własności intelektualnej nabiera coraz większego znaczenia. Przedsiębiorcy oraz twórcy indywidualni bardziej niż jeszcze kilka lat temu zainteresowani są ochroną swoich praw. Jednak by wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy znak towarowy podlegał ochronie, konieczna jest jego wcześniejsza rejestracja. Ochrona wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych jest regulowan(...)
»

Gdzie Kopernik wodę pił(...)

Wodociągi Toruńskie świętują 120-lecie istnienia. Powstanie obecnie użytkowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Torunia datuje się na 1893 r. Jednakże przypuszcza się, że przewody kanalizacyjne miasta pochodzą już z okresu kopernikowskiego. Tamta sieć niczym nie przypominała obecnych systemów wod-kan. Na fragmenty drewnianych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych natrafiano podczas prac ziemnych w różnych częściach miasta. Niezbicie świadczą one o tym, że miesz(...)
»