Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbieranie odpadów komuna(...)

Czy zezwolenie na odbieranie odpadów jest tożsame z zezwoleniem na ich transport? Przepisy w tych sprawach nie są jednoznaczne, wywołują wiele kontrowersji i są różnie interpretowane przez różne instytucje. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w jednym z niedawnych orzeczeń1 zajął stanowisko, że brak jest podstaw do karania przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli nie dyspon(...)
»

Odpady w zakładach okuć b(...)

Wśród różnorodnego asortymentu okuć budowlanych klamki drzwiowe i okienne są jednymi z ważniejszym, przede wszystkim ze względu na jakość, estetykę i funkcjonalność tych produktów. Surowcami do produkcji klamek są najczęściej stopy aluminium bądź tworzywa sztuczne w postaci poliamidu i itamidu. W wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej wytwarzane są odpady, takie jak: zgary i żużle odlewnicze, szlamy z obróbki metali, zużyte materiały szlifier(...)
»