Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recyklingowy apel(...)

Po raz czwarty ogólnopolska konferencja „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji” zgromadziła liczne grono osób zajmujących się tą tematyką w Polsce. Specjaliści prezentowali swoje spostrzeżenia i recepty na uzdrowienie, niestety, nadal kulejącego systemu. Podczas dwudniowego spotkania, rozpoczętego 5 marca br., przedstawiciele branży dyskutowali na temat obecnego stanu systemu zbiórki zużytych aut oraz wizji w czasie kryzysu. Tym (...)
»

Co to jest planowanie prz(...)

Planowanie przestrzenne jest to działalność zmierzająca do planowego zagospodarowania przestrzeni, tworzenie warunków do rozwoju produkcji i wszechstronnego zaspokajania potrzeb ludności, połączone z dbałością o racjonalne gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym i ochronę wartości kulturowych. Planowanie przestrzenne obejmujące obszary miast, osiedli, wsi, ich części lub zespołów zwane jest tradycyjnie urbanistyką. Regionalne planowanie przestrzenne dotyczy większych obszarów1.(...)
»