Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samorządowcy wyróżnieni(...)

Stanisław Gawłowski, zastępca prezydenta Koszalina, oraz Włodzimierz Tomaszewski, zastępca prezydenta Łodzi, to pierwsi samorządowcy, którym Zarząd Główny Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie przyznał tytuł honorowego członka KIGO. Honorowe członkostwo Izby jest wyróżnieniem za „szczególne zasługi dla gospodarki komunalnej oraz tworzenie kompleksowych i racjonalnych rozwiązań w gospodarce odpadami, mających istotny wpływ na ochronę środowiska i jakość życia społeczności lokalnych (...)
»

Systemy zarządzania środo(...)

Związane z działalnością gospodarczą regulowanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze poza wymaganiami prawnymi obejmuje także szereg dobrowolnych instrumentów opartych na mechanizmach rynkowych. Najczęściej podejmowanym w Polsce dobrowolnym zobowiązaniem w zakresie ochrony środowiska są systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ). Są one środowiskowym odpowiednikiem dłużej stosowanych systemów zarządzania jakością opartych na normach międzynarodowych serii ISO 9000. Podczas gdy(...)
»