Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Mankamenty prognoz skutkó(...)

Plany miejscowe Procedura formalno-prawna sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ostatnich kilkunastu latach w Polsce podlegała stopniowej ewolucji, której założeniem było znalezienie optymalnego modelu satysfakcjonującego zarówno organy gminy, jak i poszczególnych użytkowników przestrzeni. (...)
»

Wątpliwości wokół uchwał (...)

Dwugłos po nowelizacji u.c.p.g. cz. I   Wątpliwości wokół uchwał w sprawie opłat   Pierwotne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązywania uchwał rad gmin odnoszących się do kwestii związanych z wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określaniem stawek takiej opłaty wzbudziło wiele kontrowersji. Moim zdaniem, było ono jednak prawidłowe i należałoby go bronić.(...)
»