Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Gospodarka zużytymi moduł(...)

Fotowoltaika rozwija się na całym świecie niezwykle intensywnie od wielu lat, oferując energię elektryczną wytworzoną w technologii pozbawionej wszelkich emisji. Coraz większego znaczenia nabiera problem zagospodarowania odpadów powstałych podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania modułów. Recykling materiałowy, zgodny z obecnie obowiązującym prawem oraz dostosowany do technologii produkcji, umożliwia osiągnięcie zysku ekonomiczne(...)
»

Od redaktora(...)

Bierzemy udział w branżowych wydarzeniach, jeździmy na targi, kongresy i seminaria w całej Polsce, sami regularnie organizujemy konferencje oraz debaty redakcyjne. Podczas tych spotkań mamy możliwość poznania przedstawicieli naszego środowiska, porozmawiania z ludźmi pracującymi w branży i dla branży. Jaki obraz tej gałęzi polskiej gospodarki wyłania się z tych rozmów? Z jednej strony jawi się on w jasnych barwach – szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na ten sektor przez pryzmat poczynionych w n(...)
»