Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Przyjdzie na to czas?(...)

Aktualnie współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach i ciepłowniach nie jest traktowane jako źródło odnawialnej energii. Czy należałoby zatem zmodyfikować rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, by odpady i osady spalane we współspalarniach mogły być zaliczane do OZE? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.(...)
»

Podsumowanie ustawy o rec(...)

W Polsce wdrożenie tej ustawy w życie nie jest łatwe ze względu na koszty, jakie muszą ponieść operatorzy z uwagi na jej zapisy. Szczególnie wysokie środki na inwestycje muszą wyłożyć prowadzący stacje demontażu w celu zapewnienia wymaganych w ustawie warunków ochrony środowiska przy zagospodarowaniu odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jak wskazuje praktyka, te wysokie koszty inwestycyjne zostają ponoszone przy przetwarzaniu tylko niewielkiej części pojazdów wyc(...)
»