Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Konieczność budowy spalar(...)

Opóźnienie w transpozycji dyrektywy ramowej do polskiego systemu prawnego skutkowało już w 2012 r. wnioskiem Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kary finansowej. Przyjęcie ustawy o odpadach 14 grudnia 2012 r. zakończyło jednak tę procedurę. Kolejne sankcje mogą grozić Polsce z powodu nieosiągnięcia wymaganej 50-procentowej redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji (termin minął 16 lipca 2013 r.), jak również z powodu opóźnień w za(...)
»

Jednolita sprawozdawczość(...)

Prawo ochrony środowiska nakłada wiele obowiązków sprawozdawczych. W niektórych przypadkach sprawozdań dotyczących jednego rodzaju emisji może być aż pięć. Należą do nich wykazy „opłatowe”, roczny raport CO2, sprawozdanie PRTR, raport do „Krajowej bazy” KOBiZE oraz czy sprawozdania GUS. Obowiązki te były szerzej omówione w artykule, który pojawił się w numerze 3/2011. Czy ilość zanieczyszczeń wychodzących np. z ko(...)
»