Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Jak postrzegać rozwój?(...)

Dzisiaj poruszę temat naszych ambicji i – w oczywisty sposób z tym związanego – rozwoju zarówno naszych firm, jak i każdego z nas osobiście. Ambicje czasami mogą być postrzegane pejoratywnie, lecz ja chciałbym się zająć tymi, które każą nam iść naprzód. Które dają nam perspektywę w dłuższym horyzoncie czasowym. Rozwój natomiast postrzegam nie tylko jako powiększenie naszego majątku, lecz również jako nacisk na ciągłą poprawę sprawności działania i poszerzenie kompetencji każdego z nas, pracow(...)
»