Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Innowacyjny sorter odpadó(...)

Dzięki wykorzystaniu sprężystości materiału udało się zaprojektować i zbudować urządzenie, którego celem jest identyfikacja odpadów opakowaniowych. W Skandynawii i Europie Zachodniej automaty do skupu opakowań wspomagają selektywną zbiórkę u źródła. Budowa tego typu maszyn oparta jest na informacji o kodzie kreskowym, jak również o kształcie skanowanego obiektu. Zasada działania takich urządzeń jest prosta – w pierwszej kolejności użytkownik deponuje odpad wewnątrz (...)
»

Problemy „śmieciowe”(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich (ZMP) w Sieradzu, które odbyło się 5 lipca br., dyskutowano na temat problemów związanych z wdrażaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ulega wątpliwości, że kilka kwestii wymaga pilnej nowelizacji. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Rakowska, przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zwróciła ona uwagę, że wprowadzanie ustawy w życie jest tematem bardzo medialnym. (...)
»