Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Rośliny energetyczne i pr(...)

Szybki wzrost areału roślin uprawianych na cele energetyczne jest łatwy do przewidzenia. Decyzje dotyczące objęcia dopłatami 2 mln ha tych upraw w krajach UE oraz znaczne rozszerzenie listy roślin możliwych do energetycznego wykorzystania już spowodowały wzrost areału niektórych upraw, a także wprowadzenie do uprawy gatunków roślin wcześniej nieuprawianych w Polsce. W pierwszym przypadku przykładem może być rzepak Areał jego uprawy ocenia się w tym roku w Polsce na 700 tys. ha. w(...)
»

Nowelizacja Prawa zamówie(...)

Po długim okresie prac mamy wreszcie nową ustawę Prawo zamówień publicznych, zgodną z dyrektywami UE. Niesie ona za sobą wiele zmian, które na pewno usprawnią proces udzielania zamówień. W ustawie pojawiają się nowe pojęcia związane z procedurami przetargowymi. Pierwszym z nich jest „umowa ramowa”. Zgodnie z definicją z art. 9a, należy przez nią rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków doty(...)
»