Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Procedura oceny oddziaływ(...)

Wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o.o.ś.) mają co do zasady charakter pomocniczy, a nie wiążący. Oznacza to, że mają one dać organowi wiedzę potrzebną przy wydawaniu decyzji, ale nie są wiążące dla organu wydającego decyzję w tym sensie, że nawet wykazanie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie daje podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej. Wyniki te mają służyć organowi do określenia takich warunków (...)
»

Informator - Świat(...)

WEEE w Szwecji W Szwecji przyjęto nowe zasady wdrażania dyrektywy WEEE, które przygotowano we współpracy z samorządami gminnymi i firmą El-Kretsen (spółką założoną przez Związek Handlu Artykułami Elektrycznymi i Elektronicznymi). Według nowych zasad gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, natomiast obowiązek usuwania tych odpadów z punktów zbiórki jest przerzucony na producentów sprzętu. Gminy mogą także obciążyć producentów s(...)
»