Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Pszczoły w mieście(...)

Obecnie niemal wszystkie ekosystemy na ziemi są bezpośrednio lub pośrednio poddane presji człowieka. Większość gatunków funkcjonuje w środowiskach podlegających silnej antropopresji, a tylko nieliczny odsetek występuje na obszarach mało zmienionych i chronionych. Z tego względu obszary zdominowane przez człowieka mają również duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Urbanizacja wywołuje szereg trwałych zmian w środowisku, które mogą wpływać ogranicz(...)
»

Międzynarodowe Ogrody Wys(...)

Międzynarodowe Ogrody Wystawowe zorganizowano na wyspie Elba w dzielnicy Wilhelmsburg, należącej do Hamburga. Elba jest największą, najmłodszą oraz najbardziej międzynarodową (największa liczba imigrantów z różnych zakątków świata) częścią miasta, w której najwięcej osób w skali miasta pobiera świadczenia społeczne. Miejsce oraz specyfika Ogrodów Wystawowych przemawiały za tym, aby stały się one strategicznym instrumentem ekonomicznego, ekologicznego oraz społecznego rozwoju tego obszaru.(...)
»