Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykłady rewitalizacji w(...)

Będzin: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Będzin leży w województwie śląskim i liczy ponad 58,6 tys. mieszkańców. Na początku XX w. miasto stanowiło ważny ośrodek handlowy w regionie, a później, podczas rozkwitu przemysłu górniczego i przemysłowego, straciło na znaczeniu z powodu szybszego rozwoju sąsiednich miast. Już po wojnie nastąpiła degradacja substancji zabytkowej, a w latach 70. modernizacja struktury miejskiej doprowadziła do drastycznych zmian(...)
»

Kompostownia w Rybniku(...)

Odpady roślinne z zieleni miejskiej Kompostowanie pozostałości (odpadów) w zakładach ogrodniczych i przy pielęgnacji ogrodów i parków od dziesiątków lat polega na ich gromadzeniu w pryzmach kompostowych i przerabianiu, tak by w efekcie uzyskać ziemię kompostową. Odpady, które w ten sposób zagospodarowywano, to m.in. chwasty, przerośnięte rośliny uprawowe, pędy z cięcia roślin, gałęzie, łęty, liście, przejrzałe owoce i warzywa, resztki organiczne i popioły ze spalania drewna. (...)
»