Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Diagnostyka przewodów kan(...)

W wyniku procesów starzeniowych, błędów eksploatacji i oddziaływań zewnętrznych o różnej intensywności, przewody sieci kanalizacyjnej ulegają destrukcji o charakterze skokowym lub rozłożonym w czasie. Spowodowane tym przerwy w funkcjonowaniu sieci wymagają podjęcia odpowiednich działań, których zasadniczym efektem jest rehabilitacja techniczna (odnowa) przewodów, obejmująca w skrajnym przypadku zastąpienie uszkodzonych przewodów nowymi. Destrukcja przewodów, zarówno o charakterze(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Odnawialne źródła energii są w przeważającej mierze zaliczane do tzw. energetyki rozproszonej zaspokajającej potrzeby społeczności lokalnych, a ich znaczenie wzrasta zwłaszcza na terenach oddalonych od dużych instalacji energetycznych, zagłębi konwencjonalnych nośników energii czy sieci. Ten aspekt energetyki odnawialnej sprawia, iż w dokumentach polityczno-strategicznych podkreśla się znaczenie właściwości władz lokalnych i regionalnych dla prawidłowego rozwoju omawianego segmentu branży ene(...)
»