Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Park z bagażem doświadcze(...)

 W 2012 r. European Landscape Contractors Association (ELCA) w Norymberdze przyznała doroczną nagrodę ELCA Trend Award „Building with Green” za unikalny projekt parku publicznego w poprzemysłowej dzielnicy miasta portowego Kotka w Finlandii. Co dwa lata ELCA, w ścisłej współpracy z BGL, honoruje wspólne wysiłki konstruktorów, architektów krajobrazu i ogrodników w zakresie „zielonego budownictwa” (Buildin(...)
»

Biogaz w sieci gazu ziemn(...)

Zasilanie sieci gazu ziemnego oczyszczanym i uzdatnianym biogazem pozwala na uzyskanie wyższych współczynników sprawności. W Niemczech, w miejscowości Pliening (na wschód od Monachium), działa od 2006 r. pierwsza instalacja produkująca i przygotowująca biogaz dla tego celu. Nośnikiem energii zarówno w biogazie jak i gazie ziemnym jest metan. Różnica leży w zawartości metanu &#(...)
»