Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Mechanizmy emisji zaniecz(...)

W artykule publikowanym w styczniowym numerze „Wodociągów-Kanalizacji” przedstawiono warunki niezbędne do emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych do atmosfery, ale sam fakt spełnienia tych warunków nie jest wystarczający do przedostawania się tych zanieczyszczeń do otoczenia. W niniejszej publikacji są rozważane prawdopodobne przyczyny ruchu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do otoczenia, głównie z otwartych obiektów, co przeanalizowano na podstawie danych z konkre(...)
»

Dla bezpieczeństwa wody(...)

„Skażenia wody wodociągowej: możliwe przypadki i procedury reagowania na podstawie doświadczeń z obiektów w Polsce” to temat przewodni Warsztatów dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody. Organizowane przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich warsztaty odbyły się w dniach 18-20 września 2017 r. w Boszkowie. Wzięło w nich udział blisko 180 uczestników. Wymiana doświadczeń w zakresie eksploatacji stacji uzdatniania wody między pracownikami SUW-ów z całego kraj(...)
»