Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport branżowy"

Polecane artykuły:

Mniej już być nie może(...)

Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 wywołał dyskusję w środowiskach pozarządowych. Szczególnie ostro krytykowane są propozycje związane z ograniczeniem liczby powiatów. Sami autorzy projektu twierdzą, iż wiele powiatów nie ma wystarczającego potencjału ekonomicznego i administracyjnego, by efektywnie wypełniać swe zadania (pkt 217 NPR-u). Zapytaliśmy o opinię w sprawie proponowanej organizacji terytorialnej państwa. (...)
»