Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność karna w (...)

Nowością w odpowiedzialności karnej, także w kwestiach związanych z ochroną środowiska, jest odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wprowadzona Ustawą z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (DzU 2002.197.1661). Zgodnie z ustawą, podmiotami zbiorowymi, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz (...)
»

Informator(...)

  Mała elektrownia na urzędzie Na jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 8 lutego 2013 r. została uruchomiona mała elektrownia PV. Zainstalowano 169 modułów fotowoltaicznych w systemie on grid. Praca systemu jest monitorowana poprzez urządzenie SMA Sunny WebBox, wpięte do sieci internetowej Urzędu. Elektrownia w słoneczne dni powinna zaspo(...)
»