Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Puchary dla liderów selek(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców było rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Tradycyjnie podczas Targów POLEKO poznaliśmy laureatów Konkursu. Postęp w zakresie gospodarki odpadami na tle innych dziedzin ochrony środowiska jest w naszym kraju nadal stosunkowo niewielki. Dlatego, organizując Konkurs o Puchar Recyklingu, chcemy promować najciek(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY Uchwała w sprawie opłat za usługi komunalne aktem prawa miejscowego? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 27/16, CBOSA. W jednym ze swoich ostat(...)
»