Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Widziane z powiatu(...)

Cała Polska pogrążyła się w błogim wakacyjnym wypoczynku więc pisanie co tak naprawdę widać z przeciętnego powiatu może dać fałszywy obraz błogiego letargu czy nawet małego lenistwa. Wakacyjny wypoczynek nie przysłonił jednak wszystkich problemów a w szczególności tych z którymi od wielu lat nie poradziło sobie państwo, a którymi w imię rozwoju samorządności podzieliło się z samorządami terytorialnymi a zwłaszcza z gminami i powiatami. Podział ten był zaiste niekonwencjonalny, gdyż samorządy otr(...)
»

Akceptacja biogazu pilnie(...)

Idea Programu BIOGAZ 2020, zainicjowanego w 2007 r. przez Polską Izbę Biomasy (PIB), zaczyna powoli być realizowana. Rozwój biogazowni w Polsce wydaje się przesądzony. W większości polskich samorządów o energii ze źródeł odnawialnych mówi się powszechnie, w planach energetycznych zakłada się lokalizacje instalacji produkujących zieloną energię. Biogazownie spośród innych źródeł odnawialnych wyróżniają się wysoką sprawnością bi(...)
»