Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedura strategicznej o(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ś.u.) powinno następować na wniosek zainteresowanego podmiotu. Tylko w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie to wszczyna się z urzędu. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy (...)
»

Na rzecz ochrony środowis(...)

Prace nad utworzeniem Łużyckiego Związku Gmin (ŁZG) rozpoczęły się w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego starosty żarskiego – Marka Cieślaka. Celem jego organizacji było wspólne rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w gminach powiatów żarskiego i żagańskiego. Związek został zarejestrowany w 2001 r., a jego członkami-założycielami są gminy: Brody, Jasień, Lubsko, Lipinki Łużyckie., Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań i Żary oraz miasta Żagań i Żary. W styczniu 2003 r. powstało biuro(...)
»