Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czyste środowisko –(...)

Fundacja Nasza Ziemia od 1994 r. inspiruje gminy i szkoły do uczestnictwa w „Sprzątaniu świata”. W wielu miejscowościach akcja stała się okazją do podsumowania całorocznych działań na rzecz ochrony środowiska. Obecnie Fundacja oferuje samorządom model pomocny przy tworzeniu lokalnych programów aktywnej edukacji ekologicznej. „Czysta Gmina” to program wsparcia w edukacji odpadowej i organizacji systemowej zbiórki odpadów. Program prowadzony jest przez Funda(...)
»

Odprowadzanie wód opadowy(...)

Podstawowym problemem w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych było i jest określenie miarodajnych odpływów wód opadowych. Zjawisko opad-odpływ doczekało się mnóstwa opracowań teoretycznych i modeli w różnym stopniu upraszczających to zjawisko, co umożliwia praktyczne zastosowania. Współczesne podejście do wód opadowych, uwzględniające m.in. wydłużenie czasu odpływu ze zlewni do odbiornika oraz zmniejszenie odpływów do odbiornika poprzez wprowadzenie różnych form r(...)
»