Sposób na rozwój energetyki słonecznej

wydany w Czysta Energia – 2003-5
  DRUKUJ
Dynamiczny rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) zależy od warunków gospodarczych oraz zainteresowania lokalnych władz samorządowych. Krajowy potencjał energii słonecznej zbliżony jest do warunków sąsiadów: Austrii, Niemiec czy Szwecji. Kraje te są liderami w wykorzystaniu OZE, w tym energii słonecznej. Można postawić pytanie: w jaki sposób w warunkach krajowych promować rozwój energetyki słonecznej?


Najtańszy sposób to metoda gospodarcza

Obserwuje się odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie tylko ze względu na aspekt ekologiczny, ale i opłacalność ekonomiczną (modernizacja starych urządzeń, remonty). Obecnie liczą się takie rozwiązania grzewcze, w których obsł [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus