Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"


  1. Słoneczny zawód Czytaj

     Piotr Wielicki

     Urszula Wojciechowska


  2. ENEX 2003 Czytaj

     Urszula Wojciechowska


Polecane artykuły:

Ekoinnowacje w budownictw(...)

Wykorzystanie osadów ściekowych, odpadów przemysłowych czy też stłuczki szklanej w produkcji materiałów budowlanych to tylko niektóre innowacyjne sposoby, mające na celu minimalizowanie oddziaływania budownictwa na środowisko. Budownictwo jest kluczową branżą całej gospodarki w Unii Europejskiej. Sektor ten wytwarza ok. 10% wspólnotowego PKB, a jego udział w zatrudnieniu to 7%. Dane te dotyczą prac budowlanych, remontowych oraz inżynier(...)
»

Formy organizacyjno-prawn(...)

Zadania, których celem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, są zadaniami użyteczności publicznej – zwanymi ogólnie gospodarką komunalną. I właśnie ta gospodarka, jej formy organizacyjno-prawne i zasady funkcjonowania są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstytucja RP w art. 166 stanowi, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samor(...)
»