Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport branżowy"

Polecane artykuły:

Ogród polskiego Wersalu(...)

Po latach prac badawczych i projektowych Ogród Branickich w Białymstoku zaczyna powoli ubierać się w swój barokowy kostium. Obecnie można już podziwiać jego partery haftowe w salonie ogrodowym, a przywrócenie mu pełnej świetności w dużej mierze zależy teraz od środków finansowych. Założenie pałacowo-ogrodowe w Białymstoku sięga swoją historią XVI wieku, kiedy to w miejscu obecnego pałacu został wybudowany obronny zamek ówczesnych właścicieli(...)
»

Polityka klimatyczna UE a(...)

Wpływ otoczenia makroekonomicznego na działalność przedsiębiorstw jest kluczowy. Jedną z jego wielu składowych jest otoczenie polityczne i prawne. W ostatnim czasie nowym elementem w tym obszarze stała się polityka klimatyczna. Antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG) mogą spowodować głębokie zmiany w ekosystemach, ale także wywołać poważne konsekwencje dla gospodarki światowej. Z tego względu podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu j(...)
»