Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport branżowy"

Polecane artykuły:

Głos w sprawie marcowej o(...)

Jednym z głównych tematów ostatniego wydania „Wodociągów-Kanalizacji” był beton w kanalizacji. Mogliśmy przeczytać artykuły Mateusza Florka ze Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji oraz doktora Leszka Wysockiego na temat zastosowania rur betonowych w przewodach wodociągowych. Jednak dla ludzi z branży betonowej to nie silne merytorycznie artykuły Florka i Wysockiego były najważniejsze. T(...)
»

Informator(...)

W Puławach sfinalizowano projekt wod-kan wart blisko 90 mln zł Trwająca ponad pięć lat realizacja inwestycji pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” była jednym z największych projektów w tym mieście. W ramach przedsięwzięcia wybudowano ok. 40 km sieci kanalizacyjnej, 1149 studni kanalizacyjnych, 26 przepompowni, zlikwidowano ponad 1000 szamb, zmodernizowano i przebudowano główną przepompownię sieciową oraz wybudowano 23 km sieci wodocią(...)
»