Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

od redaktora(...)

Energia odnawialna, obok zwiększenia efektywności oraz zmniejszenia zużycia energii, odgrywa kluczową rolę w europejskiej strategii zrównoważonej polityki energetycznej. Można uznać, że ogólny kierunek polityki energetycznej i ekologicznej na poziomie Europy został ustalony. Najważniejsze założenia zawarto w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Każdy kraj otrzymał swój cel. Ten dla Polski to udział 15% energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii. W(...)
»

Procedura ocen oddziaływa(...)

Obszar Natura 2000 W rezultacie ustanowienia kolejnej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 – powstały nowe uwarunkowania realizacji procedur różnych zezwoleń ekologicznych, m.in. ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ). Zgodnie z przepisami wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczącymi sieci obszarów Natura 20001 2, postępowanie w sprawie OOŚ powinno zapewniać, że w wyniku realizacji na ich terenie przedsięwzięć gospodarczych nie p(...)
»