Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Uszkodzony pojazd a odpad(...)

W wyrokach NSA krystalizuje się linia orzecznicza, zgodnie z którą uszkodzony pojazd może być uznany za odpad wówczas, gdy nie nadaje się do użytkowania w dotychczasowy sposób. Dodatkowo stopień jego zużycia oraz zakres i charakter uszkodzeń powodują niemożność przywrócenia jego stanu technicznego do stanu umożliwiającego dopuszczenie do ruchu drogowego. Najnowszym przykładem tego rodzaju orzeczeń jest wyrok NSA z 9 października 2012 r. (I(...)
»

Kto jest europejskim prym(...)

Kto jest europejskim prymusem? Porównanie systemów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pomimo powszechności obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w krajach Unii Europejskiej, efekty ekonomiczne i ekologiczne są rozmaite, ponieważ systemy gospodarowania odpadami opakowaniowymi wdrożone w poszczególnych krajach różnią się między sobą. Wynika to przede wszystkim z zakresu podmiotó(...)
»