Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie masy poferm(...)

W świetle aktualnych przepisów masę pofermentacyjną możemy uznać za produkt podlegający obrotowi handlowemu, np. jako nawóz. Masa pofermentacyjna z biogazowni była do niedawna jednoznacznie klasyfikowana jako odpad, a jej rolnicze wykorzystanie następwało w oparciu o wytyczne sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (DzU z 2011 r. nr 86, poz. 476). Nowelizacja Ustawy o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 2 pkt (...)
»

Gospodarka o obiegu zamkn(...)

System ekozarządzania i audytu (EMAS) ma szansę odegrać znaczącą rolę w przedstawionej przez Komisję Europejską koncepcji zmiany gospodarki na model o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy).  Nowy pakiet zmian legislacyjnych, ogłoszony 2 grudnia 2015 r., ma zapewnić Europie stały i zrównoważony rozwój w perspektywie wieloletniej. Poza zmianami w unijnych dyrektywach i rozporządzeniach ważną rolę w przejściu na nowy model gospodarczy mają zapewnić dobrowolne (...)
»