Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Energia w Szczecinie(...)

XIII Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej Energia oraz towarzyszące im XVIII Międzynarodowe Targi Budowlane Bud-Gryf zgromadziły ponad 270 wystawców z Polski, Niemiec, Danii, USA i Czech oraz ok. 10000 zwiedzających. Impreza trwała od 13 do 15 marca br. w Szczecinie. Odwiedzający Targi mieli możliwość zapoznania się z interesującą ofertą produktów i usług, a także z branżowymi nowościami, uzyskać poradę, uzupełnić swoją wiedzę oraz nawiązać nowe kontakty bizneso(...)
»

Drogi rowerowe - co do po(...)

W styczniowym numerze „Przeglądu Komunalnego” zostały zaprezentowane dotychczasowe zmiany w przepisach dotyczących infrastruktury rowerowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że proces nowelizacji nie został zakończony. Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają dalsze prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz rozporządzenia w spra(...)
»