Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Biopaliwa transportowe w (...)

W lipcu br. do Komisji Europejskiej został przekazany coroczny raport rządowy1, związany z monitoringiem wykorzystania biopaliw transportowych we wszystkich krajach członkowskich UE-25. Monitoring kilku wskaźników, w tym energetycznego wskaźnika wykorzystania biopaliw, stanowi jeden z ważniejszych elementów kontrolnych wykonania zaleceń dyrektywy 2003/30/WE. Zużycie benzyn silnikowych i ON oraz wartość krajowego wskaźnika energetycznego wykorzystania biopaliw transport(...)
»

Od redaktora(...)

W trakcie studiów dziennikarskich bardzo często na zajęciach uczyłam się o takich zagadnieniach jak kształtowanie wizerunku, świadomość budowania marki czy komunikacja społeczna. Gdy wspominam te chwile, od razu na myśl przychodzą mi wyrażenia: „jak cię widzą, tak cię piszą”, „reklama dźwig- nią handlu”, „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Okazuje się, że przemyślana strategia i wynikające z niej kompleksowe działania dostosowane  do odbiorców, ale też podparte odpo(...)
»