Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

W trakcie ostatniej, w sensie kolejności, ale także ostatniej w tej kadencji Sejmu i rządu Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, wzmocnionych od paru lat przez Starostów i Marszałków, premier podał do wiadomości swe stanowisko w sprawie decentralizacji państwa i rozwoju samorządności. Jest to stanowisko ważne, jak każde wystąpienie premiera i warto, choćby przez chwilę, zastanowić się przynajmniej nad niektórymi zawartymi w nim propozycjami. Sprawa likwidacji Ag(...)
»

Obowiązki podmiotów odpro(...)

Ściekami są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. Według definicji pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i skła(...)
»