Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przejmowanie obowiązków g(...)

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożono na gminy dodatkowe obowiązki, wskazujące odpowiedzialność samorządów za odpady na swoim terenie. Pomimo wcześniejszych aktualizacji, nie zostały uregulowane kwestie związane z poborem opłat oraz ich wysokością. Dopiero obecna nowelizacja ustawy w art. 6q wskazuje expressis verbis podleganie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
»

Zarzuty odparte(...)

Długie oczekiwanie przyniosło wreszcie rezultaty. W lutym br. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśnienie, które dotyczyło wyroku w sprawie połączonych wniosków Rady Miasta Świdnik oraz grup posłów z SLD i PiS, najbardziej zainteresowało przedsiębiorców. Wiąże się to z uzasadnieniem wyroku w części dotyc(...)
»