Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czysty Biznes – znani lau(...)

Znamy już zwycięzców Ogólnopolskich Nagród Czysty Biznes 2007. Celem konkursu, organizowanego od 1999 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, jest promowanie przedsiębiorstw podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska oraz innowacyjnych i oryginalnych przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez firmy. Od 2004 r. konkurs stanowi wstępną fazę eliminacji do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”, organizow(...)
»

Ekonomiczna efektywność i(...)

Podstawą oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest rachunek ekonomiczny, uwzględniający wpływ poniesionych jednorazowych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów przyszłej eksploatacji w relacji do efektów osiągniętych poprzez realizację inwestycji. Ma on z reguły charakter ex ante, to znaczy służy do oceny ekonomicznej efektywności projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i zazwyczaj wyboru optymalnego wariantu jego realizacji. Może on mieć(...)
»