Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Kotłownia otwarta Fot. Archiwum UMiG Nowa Dęba W Nowej Dębie (podkarpackie) dokonano uroczystego przekazania kotłowni miejskiej na biomasę. Pomimo iż kotłownia ta dostarczała ciepło do mieszkań już cały sezon grzewczy, to otwarcia dokonano 31 marca br. Pożyczki na tę inwestycję udzieliła Fundacja EkoFundusz (4,555 mln zł), NFOŚiGW (3,72 mln zł), a (...)
»

Od redakcji (...)

Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w Polsce jest obecnie 36 parków kulturowych. To miejsca szczególne, będące formą ochrony zabytków w krajobrazie. Tworzone są przez rady gmin w porozumieniu z konserwatorami zabytków, aby chronić krajobraz kulturowy z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. To charakterystyczna dla danego regionu przestrzeń przyrodnicza, łącząca dokonania człowieka i przyrodniczą wyjątkowość. Tworzenie parków kulturowych (...)
»