Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O zbiórce baterii(...)

Ciągle słyszymy, jak mało odpadów baterii zbieranych jest na polskim rynku i jakie problemy mają w tej materii organizacje odzysku. Można by stwierdzić, że nasze niewyedukowane społeczeństwo nie ma potrzeby segregacji odpadów i zbiórki baterii. A tymczasem wcale nie największa i nie najbardziej medialna, za to prężna i dobrze działająca firma zrzeszona w OIGR – Spółdzielnia Pracy Argo-Fil(...)
»

Od redakcji(...)

Wszyscy mamy świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą złe gospodarowanie odpadami. Niezbędna staje się wymiana doświadczeń, wprowadzanie nowych rozwiązań i korzystanie z nowoczesnych technologii. Godnym uwagi jest fakt, że tak jak w innych dziedzinach, tak i w recyklingu wyraźnie widać stały postęp w zakresie rozwoju specjalizacji materiałowej odzysku i ponownego wykorzystywania poszczególnych materiałów. Patrząc optymistycznie w przyszłość – zbieranie i sortowanie mate(...)
»