Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Redukcja emisji a termomo(...)

  Ostatnie informacje dotyczące prac nad budżetem dowodzą, że rząd nie zamierza w 2010 r. przekazać środków na fundusz termomodernizacyjny. Czy wstrzymanie wsparcia z budżetu jest sprzeczne z polskim interesem i podpisanymi strategicznymi dokumentami o znaczeniu międzynarodowym?   Czy w kontekście stale rosnących wymagań w zakresie ochrony klimatu oraz poprawy efektywności energetycznej budynków termomodernizacja realizowana zg(...)
»

Przejmowanie urządzeń wod(...)

Jedną z istotnych kwestii zawartych w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jest kwestia wydawania przez przedsiębiorstwo wod-kan warunków technicznych przyłączenia do sieci. Regulacja ta wciąż wywołuje wiele kontrowersji i sprawia znaczne problemy interpretacyjne. Dnia 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ust(...)
»