Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeszcze o decyzjach polit(...)

Henryk Bylka Posłowie nie poczuwają się na ogół do odpowiedzialności za zapisy, które po licznych zmianach i kompromisowych wygładzeniach, po głosowaniu, stają się prawem. Taka jest bowiem natura decyzji politycznych. Trudno w nich pogodzić kadencyjny interes polityczny z perspektywicznym interesem gospodarczym, szczególnie w biznesie wodociągowo-kanalizacyjnym. W dwóch poprzednich numerach PK rozpocząłem dyskusję nad nowelizacją działającej (...)
»

GIS w AQUA Bielsko-Biała(...)

Przedsiębiorstwo zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną na obszarze dwunastu gmin otaczających Bielsko-Białą. Jest to malowniczo położony teren, obejmujący częściowo stoki Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, łagodne wzgórza należące do Pogórza Śląskiego, a także płaskie obszary Kotliny Żywieckiej. Firma posiada dwa główne i kilka lokalnych ujęć wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. System wodociągowy to ponad 2000 km sieci, kanalizacja zaś(...)
»