Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bez bujania w obłokach(...)

Od zarania ludzkości wiadomo, że woda to życie. Zdrowa woda to problem wodociągów, a wymogi dotyczące jej jakości są aktualnie kłopotem dla ustawodawcy. Pod uwagę muszą bowiem być wzięte trzy najważniejsze komponenty: WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO. To właśnie one od lat są hasłem konferencji organizowanych przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich i Politechnikę Poznańską. Tematyka tegorocznej edycji spotkania, które odbyło się w dniach 21-22 września, dotyczyła aktua(...)
»

EMAS – w kierunku zrównow(...)

System ekozarządzania i audytu EMAS stanowi jedno z narzędzi związanych z zarządzaniem środowiskowym w organizacji. Przynależność do niego oznacza, że dana organizacja dąży do nieustannego doskonalenia efektów swojej działalności w zakresie ochrony środowiska. Zatem EMAS jest elementem wspomagającym przedsiębiorstwa w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie środowiskowe obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, procedury, procesy oraz (...)
»