Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy SIWZ jest utworem w ś(...)

Podstawowym dokumentem przekazywanym zainteresowanym wykonawcom podczas prowadzonej procedury zamówień publicznych jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Nie trzeba jej przygotowywać tylko w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej. Jej treść jest wiążąca zarówno dla wykonawców, składających oferty, jak i dla zamawiających, którzy muszą przestrzegać jej postanowień. Specyfikacja jest z regu(...)
»

Lokalizacja i koncepcja t(...)

  Bardzo rzadko inwestor w gospodarce odpadami ma swobodę określenia lokalizacji swojej przyszłej inwestycji. W większości przypadków jest to kontynuacja już istniejącej instalacji, działającej dotychczas w postaci składowiska lub niespełniających wymagań sortowni lub kompostowni. W każdym przypadku należy jednak dążyć do optymalizacji wszystkich parametrów lokalizacyjnych planowanej inwestycji.   Główne elementy, na jaki(...)
»