Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina w procesie inwestyc(...)

Na marginesie dyskusji towarzyszącej wyłanianiu samorządu zawodowego inżynierów sanitarnych Ziemowit Suligowski Spotkania związane z tworzeniem samorządu zawodowego stały się szansą dla szerszej wymiany poglądów. W sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, praktycznie eliminujących uczestnictwo wielu praktyków w konferencjach i seminariach, udało się doprowadzić do zgromadzenia dużej reprezentacji środowiska czynnych zawodowo inżynierów sanitarnych. Ef(...)
»

Porozumienie ze Związkiem(...)

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami podpisał porozumienie z Zarządem Związku Powiatów Polskich (ZPP). To już druga, po Związku Miast Polskich, organizacja samorządowa, która współpracuje z KIGO m.in. na rzecz wprowadzenia samorządowego, europejskiego modelu gospodarki. Od kilku dni zasady tej współpracy określa odrębna umowa. W ramach porozumienia utworzono grupę roboczą, w skład której wchodzą T. Uciński, prezes KIGO, Henryk Kultys, wiceprezes KIGO, (...)
»