Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z unijnego podwórka(...)

  Polski sprzeciw w sprawie CO2 Polska po raz kolejny nie zaakceptowała propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym po 2020 r. Podczas posiedzenia Rady ds. Energii, Transportu i Telekomunikacji, które odbyło się 15 czerwca br. w Luksemburgu, miała zostać przyjęta konkluzja w sprawie Mapy Drogowej Energia 2050 (Energy Road Map 2050 – ERM 2050). – Myślą(...)
»

Edukacja w gminie – czas (...)

Choć znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. i od tego dnia na terenie gmin powinny być już prowadzone działania edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, to tylko nieliczne gminy podjęły ten wysiłek. Urzędnicy zajęci zorganizowaniem systemu odbioru odpadów w większości przypadków nie planują jeszcze kampanii edukacyjnych. A czas nagli!   (...)
»