Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Płazy w ekosystemie miejs(...)

Płazy są organizmami dwuśrodowiskowymi, potrzebują do życia wody i lądu. Wydaje nam się, że żab, ropuch i traszek są nieprzebrane miliony. Tak być może było jeszcze pół wieku temu, tymczasem dziś liczba płazów stanowi zaledwie ułamek tej sprzed kilkudziesięciu lat. Co więcej, stale się zmniejsza. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone. Jednak za najważniejsze uznaje się ocieplanie klimatu i związane z nim zmiany reżimu wodnego. Wykazano, że wzrost temperatur przekłada się na pogorszenie ko(...)
»

Krakowski festiwal recykl(...)

Kraków już po raz siódmy zorganizował Krakowski Festiwal Recyklingu. Imprezę, która odbyła się w dniach 29-31 maja 2009 r., poświęcono promocji zbiórki surowców wtórnych oraz możliwości ich wykorzystania. Ideą Festiwalu jest promowanie recyklingu jako szansy na rozsądne i ekologiczne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi ziemi. Głównym adresatem przekazu festiwalowego są mieszkańcy miasta. Nieodłącznym elementem wydarzenia(...)
»