Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Będzie kontynuacja(...)

Z Jerzym Swatoniem, ministrem środowiska, rozmawia Wojciech Dutka Panie ministrze, czy ma Pan jakieś priorytety na najbliższe miesiące? Oczywiście, mam plan działania. Po pierwsze, muszą być dokończone wszystkie akty prawne, niezbędne z punktu widzenia wprowadzania zmian zgodnie z dyrektywami unijnymi. Musimy ponownie znowelizować Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, przebudować ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, uchwa(...)
»

Bezpieczeństwo RIPOK – wy(...)

Rosnące wymogi ubezpieczycieli wymuszają na regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów zmianę podejścia i inwestycje w bezpieczeństwo pożarowe zakładów. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność” skierowana do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Konferencję która odbyła się 6 grudnia 2017 r. w Katowicach-Pyrzowicach zorganizowała firma MENTOR. Swoimi doświadcze(...)
»