Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodomierze – obowiązki st(...)

Kwestia obowiązków związanych z finansowaniem, instalacją i utrzymaniem wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych na potrzeby poboru wody, a także odprowadzania ścieków budzi wiele wątpliwości zarówno wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i odbiorców usług. Wprawdzie w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (u.o.z.z.w.o.ś.) została umieszczona ogólna zasada dotycząca rozdziału obowiązków pomiędzy obie strony u(...)
»

Korzystne zmiany dla biom(...)

Prezydent RP zatwierdził 20 stycznia br. zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Będą one miały wielkie znaczenie dla rozwoju rynku biomasowego. Przede wszystkim zmieniona została definicja paliwa gazowego. Obecnie obejmuje ona również biogaz rolniczy, niezależnie od jego przeznaczenia. W art. 20a napisano, że biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, prod(...)
»