Mechanizmy wsparcia rynków zielonej energii

wydany w Czysta Energia – 2003-11
  DRUKUJ
Seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku" - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003Na poziomie europejskim ustanowiono szereg celów strategicznych, mających doprowadzić do zwiększenia zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska wyznaczyła cele strategiczne dla poszczególnych krajów członkowskich, zostawiając im wybór drogi do ich osiągnięcia. Jedną z nich są mechanizmy wsparcia elektrycznej energii odnawialnej, jako że w aktualnej metodyce ustalania cen tej energii jest ona zwykle droższa od energii elektrycznej z paliw kopalnych. Polska zobowiązała się do osiągnięcia 7,5% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu elektryczności w 2010 r.


[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus