Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O-o Pony Jedyny taki plac(...)

Na stronach internetowych poświęconych placom zabaw często pojawiają się projekty zrealizowane przy użyciu opon lub innych materiałów z recyklingu, zarówno w ubogich krajach Afryki, jak i w wielkich miastach Ameryki. W Polsce jednak trudno o takie przykłady. Opony kojarzą nam się z brudem, padają pytania o toksyczność, pojawiają się wątpliwości co do bezpieczeństwa. O zaletach opon opowiadają Annie Komorowskiej Sara Podwysocka i Maria Ostrowska z grupy Reshtk(...)
»

Ochrona środowiska - sprz(...)

Ekologia wywiera decydujący wpływ na szereg decyzji inwestycyjnych... Człowiek jest tworem przyrody i przez tysiące lat rozwoju gatunku żył w symbiozie z przyrodą. W przeszłości przyroda dyktowała postawę człowieka, w dzisiejszych czasach człowiek stara się narzucić swoje potrzeby i upodobania przyrodzie, co nie zawsze wychodzi z dobrym skutkiem. Jeszcze 50 lat temu mówiło się o ochronie przyrody - obiektów szczególnie cennych przyrodniczo, później zaczęto mówić o ochronie środ(...)
»