Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiedza z certyfikatem(...)

Podnoszenie kwalifikacji to czynnik, który w znacznej mierze decyduje zarówno o utrzymaniu zatrudnienia, jak i o ewentualnym awansie. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku,Europejska Grupa Doradcza od listopada 2009 r. realizuje projekt szkoleniowy pt. ,,Lubuski Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje on możliwość bezpłatnego uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, a (...)
»

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»