Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PPP w Europie i w Polsce (...)

Aż 79 mld zł (18,7 mld euro) wyniosła wartość transakcji zawartych w 2014 r. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na terenie Europy i Turcji. Jak podaje Europejskie Centrum Ekspertyz PPP w Brukseli (EPEC) w sprawozdaniu „Market Update Review of the European PPP Market in 2014”, rynek PPP w Europie wykazał 15-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2013. W okresie ostatnich sześciu lat (2009-2014) w Polsce zawarto transakcje PPP i koncesje na szacowan(...)
»

Eurotargowanie(...)

Rozpoczyna się kolejny rok a wraz z nim kolejne zmagania z szarą rzeczywistością. Rok 2003 będzie jednak okresem szczególnie wzmożonych działań. Już niedługo mamy dołączyć do „zjednoczonej europejskiej rodziny”. Wiąże się to z ciężką pracą, intensywną nauką i licznymi zmianami, które musimy wprowadzić, aby spełnić stawiane nam przez „unijną piętnastkę” wymagania. Najlepiej uczyć się na cudzym przykładzie, dlatego proponujemy odwiedzić imprezy, które odbędą się w Europi(...)
»