Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niezbędna ustawa korytarz(...)

PSE Operator, jako Operator System Przesyłowego (OSP) w Polsce, poszukuje rozwiązań technicznych w celu zwiększenia udziału energetyki wiatrowej w krajowym bilansie mocy.  Wychodząc naprzeciw polityce europejskiej i krajowej dotyczącej rozwoju europejskiego sektora wytwórczego oraz uwzględniając ustalenia pakietu klimatycznego, OSP planuje rozwijać Krajową Sieć Przesyłową (KSP) w celu przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jak najwięks(...)
»

Zieleń osiedlowa w Olszty(...)

Roślinność osiedlowa często jest jedynym, najłatwiej dostępnym elementem naturalnego środowiska, dzięki czemu sprzyja identyfikacji ludzi z ich miejscami zamieszkania. Wskazane jest, żeby układ przestrzenny zieleni był tak zaprojektowany, aby zapewniał ładny widok z okien i balkonów mieszkań. Jednym słowem, mówimy o wykreowaniu przestrzeni o wyższych walorach estetycznych, lepszej funkcjonalności i ekonomicznie atrakcyjnej dla inwestora. Zestawieni(...)
»