Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Nowelizacja Prawa ochrony(...)

Zdecydowana większość przepisów obszernej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonanej ustawą z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 113, poz. 954), weszła w życie 28 lipca br. Inny termin wejścia w życie miały tylko postanowienia związane ze zmianą zasad naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska, zakładające naliczanie takich opłat już nie kwartalnie, a w systemie półrocznym, które obowiązują o(...)
»

Wpływ promocji energii el(...)

Jako podstawowy argument przemawiający za rozwojem energetyki odnawialnej, wysuwa się najczęściej zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak nie należy zapominać również o jej wpływie na gospodarkę. Dla wspólnej gospodarki krajów Unii Europejskiej UE niezwykle istotne znaczenie posiada przełożenie sukcesów technologicznych na wzrost produktu krajowego brutto. Polityka i wiążące regulacje prawne UE zmierzają w kierunku zrównoważonego rozwoju, co oznacza harmonijne(...)
»