Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie wód opad(...)

Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk tel. 58 340 48 30 fax: 58 342 26 87 www.ecol-unicon.com Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości nowoczesnych urządzeń i rozwiązań do zarządzania wodami opadowymi oraz roztopowymi: separatorów, osadników, a także modułowych zbiorników retencyjnych Hydrozone.  Nasze rozwiązania charakteryzuje innowacyjne podejście do gospodarowania wodami opadowymi, a przede wszystkim (...)
»

Kary pieniężne w ustawie (...)

  Sejm 28 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach. Została ona 29 kwietnia 2011 r. przekazana do Senatu jak i prezydenta.   Nowelizacja jest poświęcona zmianie ustawy o odpadach w zakresie kar pieniężnych nakładanych z tytułu nieprawidłowości odnośnie do prowadzenia ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów.   Uzasadnienie (...)
»