Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Od redakcji (...)

  W każdej kulturze śmierć jest ważną częścią życia, nieuchronnie następującą chwilą, która zmusza do refleksji nad sensem naszego istnienia. To, co nas zbliża, zwłaszcza podczas Święta Zmarłych, to nie tylko świadomość, że wszyscy przeminiemy z nadzieją na pozostanie w pamięci żywych, ale i fakt, że każdy z nas otrzymał dar życia, który należy jak najlepiej wykorzystać. Trzeba się nim cieszyć, bo to właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie doświadczać piękna i dobr(...)
»

Słowo o amortyzacji(...)

W taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie można uwzględniać amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji przyznanych spółce na ten cel, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 178/16) zapadł na kanwie stanu faktycznego, w którym rada gminy odmówiła zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście(...)
»