Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z życia wzięte(...)

Jerzy Staszczyk Nareszcie pojawia się krytyczne spojrzenie nawołujące do opamiętania i działania zgodnego z etyką zawodową. Najlepszym tego przykładem są artykuły „Etyka zawodowa” Wojciecha Janki i „KIGO w Słubicach” Roberta Lubeckiego (PK 5/2004). Nawoływania te nie powinny odnosić się tylko do branży komunalnej. Poddaliśmy się zalewowi zupełnego zatracenia poczucia etyki zawodowej – od Sejmu poczynając, n(...)
»

Dyrektorski sparing(...)

  W czerwcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń do X edycji konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2009 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania od(...)
»