Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Kontrowersyjne zmiany?(...)

W nawiązaniu do „Punktu widzenia”, w którym poprosiliśmy o opinię na temat zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotyczących w szczególności problemów rozliczania usług z lokatorami budynków wielolokalowych, przedstawiamy pełną wypowiedź Elżbiety Szyszko, zastępcy dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury. (red.) Nie jest prawdziwe twierdzenie, że zaproponowana przez rząd nowe(...)
»

Kto i dlaczego wiesza psy(...)

Co właściwie Polacy sądzą o wiatrakach, co naprawdę wiedzą naukowcy, jakie zdanie mają energetycy i ekolodzy, jakie plany politycy i co myślą o tym mieszkańcy okolicznych farm wiatrowych?  W ostatnich miesiącach mówi się i pisze na temat energetyki wiatrowej bardzo dużo. Mamy projekt nowej ustawy o OZE i tym samym prowadzone są mniej lub bardziej formalne konsultacje społeczne tego dokumentu. Jednak niewiele mówi się o samej technologii, niechętnie przypomina się (...)
»