Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Z galerii czystej wody(...)

Każda stacja uzdatniania wody staje przed różnego rodzaju problemami związanymi z procesami technologicznymi. Zdarzają się przekroczenia związku manganu czy żelaza albo zbyt duże zakwaszenie wód. Technologia jednakże ciągle się rozwija i udoskonala, aby nadążyć za tymi zmianami. By ułatwiać pracę w tej wodnej dziedzinie, organizowane są przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich spotkania konsultacyjne. Dają one możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i są okazją do poszerzania wiedzy. 27(...)
»

Miejsce i rola PSZOK-u w (...)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK, jest bardzo ważną częścią składową systemu gospodarowania odpadami i elementem zamykającym system zbierania odpadów komunalnych u źródła. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 3 ust. 2b zapisano, że gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Z kolei art. (...)
»