Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Obszar oddziaływania obie(...)

W trakcie lokalizowania, budowy i eksploatacji różnego rodzaju obiektów pojawia się problem ich oddziaływania na środowisko i obszaru objętego takim oddziaływaniem. Pojęcie „obszar oddziaływania” na gruncie przepisów o ochronie środowiska nie zostało jednak zdefiniowane. Pojęcie „obszar oddziaływania obiektu (budowlanego)” używane jest natomiast w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz.1118), przede wszystkim w konte(...)
»

Zgłoszenie eksploatacji i(...)

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej wystosował 25 stycznia 2018 r. na ręce Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza Uchybienie nr 2017/2183 C (2018) 358 final z wezwaniem Polski do usunięcia uchybienia. Dotyczy ono naruszenia bądź niewypełniania art. 3, 4 i 5 określonego w dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.  Przekładając na język potoczny, uchybienie głównie dotyczyło niewłaściwej gospodarki dowozu ścieków ze zbiorn(...)
»