Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Słowo wstępne(...)

Szczecin prowadzi prace mające na celu wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego istotnym elementem będzie uruchomienie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK). ZTUOK, potocznie zwany spalarnią, to docelowe miejsce unieszkodliwiania odpadów. System selektywnej zbiórki uzupełniać będzie nadzorowana przez miasto zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych w zorganizowanych punktac(...)
»

Odpadowy spór zakończony?(...)

Toczące się od kilku miesięcy dyskusje i prace dotyczące nowelizacji prawa odpadowego wreszcie dobiegają końca. 8 lipca br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zapytaliśmy branżowców, samorządowców oraz ministra środowiska o ocenę ustawy w kształcie przyjętym przez Sejm. Tomasz Uciński prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami(...)
»