Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Mała i bezpieczna Miesięcznik „Architektura-murator” ogłosił XIII edycję Konkursu Studenckiego, który tym razem odbędzie się pod hasłem „Bezpieczniej w mieście”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeznaczony dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) oraz architektury wnętrz państwowych i prywatnych szkół architektonicznych oraz artystycznych. Orga(...)
»

Czy woda musi być droga?(...)

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego zmienią się zasady korzystania z wód, które dla wielu podmiotów oznaczają wzrost kosztów prowadzonej działalności ze względu na wprowadzenie nowych opłat za pobór wód naliczanych i pobieranych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne „Wody Polskie”. Od 1 stycznia 2018 r. gospodarka wodami w Polsce będzie się odbywała na nowych zasadach. Najważniejsza zmiana systemowa to scentralizowanie działań administracyjnych. Do życia z(...)
»