Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane &(...)

Problematyka pozwoleń zintegrowanych została już dość szczegółowo omówiona na łamach „Przeglądu Komunalnego” (PK 07/02, 08/02, 09/02). Wracamy do niej, ponieważ zbliżają się terminy uzyskania tego typu pozwoleń. Przypomnieć należy, że pozwolenie zintegrowane jest jednym z głównych narzędzi ustawy P.o.ś., realizującym ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska. Pozwolenie takie jest decyzją obejmującą całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwoleni(...)
»

Instytut Falandyzacji(...)

Coraz więcej twórczej inicjatywy przejawiają gminy, które wskutek braku chęci realizacji niezbędnych inwestycji (np. wod-kan czy drogowych) chcą budować (lub wybudowały) pomniki swej chwały w postaci instalacji przewymiarowanych – i to zarówno od strony wydatków (za drogie), jak i zdolności przerobowej (za duże). W przeciwieństwie do przedsiębiorców, którzy najpierw domykają portfel zamówień, a później budują, gminni urzędnicy najpierw realizują przedsięwzięcie, a później zastanawiają się,(...)
»