Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Wszystko ulega ustawicznym zmianom. Zmieniają się otoczenie, krajobraz i środowisko. Nie zawsze na lepsze, choć wierzę, że „ludzi dobrej woli jest więcej”. Rewitalizacja to główny temat tego numeru. Pojęcie ostatnio często używane, ale czy zawsze właściwie? Nie brak w tym przypadku nieporozumień. Rewitalizacja to nic innego jak nadawanie czemuś nowego życia, a w zasadzie jakościowa zmiana funkcji społecznych zdegradowanego terenu. Europa już od dziesięcioleci nieustannie podejm(...)
»

Ekonomiczna efektywność i(...)

Wielkości nakładów inwestycyjnych należy określać wg zasad obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów. Stosując uproszczone metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji, wielkości nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne w ochronie wód mogą być szacowane orientacyjnie, przy użyciu wskaźników jednostkowych nakładów inwestycyjnych ponoszonych na obiekty ochrony wód. W tym celu można zastosować model matematyczny, umożliwia(...)
»