Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność w czterech ak(...)

Pod koniec 2012 r. ma być gotowa dyrektywa o efektywności energetycznej, której celem będzie 20-procentowa redukcja zużycia energii pierwotnej do 2020 r. Wprowadza ona również rewolucyjne zmiany w podejściu do kogeneracji, efektywności enregtycznej w przypadku budynków użyteczności publicznej, a także w dyrektywie ETS. Efektywność energetyczna była głównym tematem IV Forum efektywności energetycznej, które odbyło się 30 marca br. w Wars(...)
»

Zrównoważony system trans(...)

Zrównoważony system transportu Transport to główny sektor gospodarki, który jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska. Aby ograniczyć ten szkodliwy wpływ, od wielu lat UE podejmuje rozmaite inicjatywy integrujące politykę transportową z ekologiczną. Poparcie dla tego typu projektów wyraża też wiele przedsiębiorstw. Jakie działania należy podjąć, by transport był bardziej przyjazny dla środowiska?   (...)
»