Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co się odwlecze...(...)

Data wprowadzenia zakazu przyjmowania na składowiska osadów ściekowych, klasyfikowanych jako odpad inny niż niebezpieczne, została przesunięta z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2016 r. Stało się tak za sprawą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (DzU z 2013 r., poz. 38), obowiązującego od 11 stycznia 2013 r. W związku z tym pojawia się p(...)
»

Zamach na powiaty i gminy(...)

Jak niesie warszawska wieść w przygotowywanej nowelizacji Prawa ochrony środowiska zakłada się likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Utrzymane zostałyby jedynie fundusze wojewódzkie i Narodowy. Powodem jest potrzeba znalezienia źródeł pokrycia polskiego wkładu, umożliwiającego pozyskiwanie środków strukturalnych z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska w naszym kraju. To znaczy pustka budżetowa w kasie (...)
»