Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedura prekwalifikacyj(...)

Procedura prekwalifikacyjna jako warunek udziału w aukcjach OZE Podstawowym aktem normatywnym, określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, jest Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 ( dalej: u.o.z.e.). Ustawa ta zrewolucjonizowała dotychczasowy system wsparcia uregulowany w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne2. W rozdziale 4 u.o.z(...)
»

Impas w energetyce wiatro(...)

Aby Polska mogła wykonać indykatywne wskaźniki wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących zielonej energii, przewiduje się, że energia elektryczna wyprodukowana w turbinach wiatrowych w krajowym zużyciu energii elektrycznej powinna w 2010 r. stanowić 2,3% (ok. 2000 MW). Rekordowy w rozwoju energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej był 2005 r. W ciągu jednego roku uruchomiono 6,183 MW nowych mocy (rys. 1) i tym samym osiągnięto 40 504 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowy(...)
»