Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Porozumienia(...)

Polska Izba Ekologii zawarła w marcu br, porozumienie z gminą Gierłatowice, deklarując pomoc merytoryczną i techniczną w realizacji lokalnego systemu gospodarki wodno-ściekowej. PIE poprzez swoich członków zobowiązuje się do doradztwa w doborze odpowiednich technologii oraz pomocy w sprawnej realizacji projektu i wykonawstwa. Działania PIE mają charakter nieodpłatny. Szeroko pojęta współpr(...)
»

Z ochroną środowiska w tl(...)

Zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście ochrony środowiska zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu. Wiąże się to z rozwojem pojęcia praw człowieka, zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Związek praw człowieka i ochrony środowiska był wielokrotnie podkreślany na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i na dobre utrwalił się w doktrynie prawnej. Dotyczy to przede wszystkim art. 2 Konwencji, statuującego(...)
»