Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utrata statusu odpadu – r(...)

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają warunki określone w przepisach zarówno krajowych, jak i unijnych. Interpretacja tych regulacji rodzi jednak czasem różnego rodzaju wątpliwości. Postanowienia art. 6 dyrektywy ramowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – (...)
»

Wokół odpadów(...)

  ZEEE na wyspach Według danych z Ministerstwa Środowiska udział procentowy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w odpadach z gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii wzrósł z 36,66% w 2009 r. do 38,4% w 2010 r. Tendencja wzrostowa utrzymała się także w ostatnim kwartale 2010 r., co przełoży się na podobny wynik w 2011 r. W całym kraju tonaż odpadów ZEEE wyniósł 446 301,27 t w 2009 r. i 461 220,232 t w 2010 r. W przeliczeniu n(...)
»