Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metody ograniczania ilośc(...)

Era industrialna zapisała się w historii architektury obiektami inżynierskimi, budynkami fabrycznymi, masowym budownictwem mieszkaniowym oraz obiektami użyteczności publicznej dla mas będącymi odzwierciedleniem kultury społeczeństw XIX i XX wieku. Cechą charakterystyczną ówczesnej architektury była eksploatacja środowiska naturalnego (walka z przyrodą), marnotrawienie zasobów i surowców naturalnych w imię postępu cywilizacyjnego. Niezmienność planowanej funkcji w budynkach i brak jej (...)
»

O efektywnym gospodarowan(...)

Prawne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, skutki niewłaściwego spalania odpadów, model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powierzenie zadań własnych gminy podmiotowi wewnętrznemu w trybie in house to tematy, które zostały omówione podczas legnickiej konferencji zorganizowanej 29 listopada. W Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica Smart City 2016. II Ponadregionalna wymiana doświadczeń” udział wzięło ponad 200 gości z(...)
»