Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Zanieczyszczający płaci”(...)

Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska mają obowiązek uiszczania opłat m.in. za ścieki wprowadzone do wód i do ziemi oraz gazy i pyły, emitowane do atmosfery. Pod koniec ub.r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym zakresie. 31 grudnia 2010 r. weszły w życie nowelizacje ustaw Prawo ochrony środowiska1 („P.o.ś.”) oraz Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych(...)
»

Polityka miejska już wkró(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Sopocie, które odbyło się w dniach 20-21 kwietnia br., Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zapowiedział, że pod koniec 2012 r. powinien być gotowy projekt ustawy o polityce miejskiej. Podziękował też ZMP za współdziałanie w kwestii zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, na mocy której polityka miejska zyska rangę działu i zostanie przypisana MRR (nowelizacja ta została już przyjęta prze(...)
»