Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyka jądrowa w Pols(...)

Rząd, media i branża energetyczna mówią coraz częściej o energetyce jądrowej. Powstaje jednak pytanie, czy ten typ energii jest naprawdę konieczny w naszym kraju? Czy ogromnych środków finansowych, które pochłonie budowa elektrowni atomowej, nie można by wykorzystać np. na zwiększenie efektywności energetycznej i na rozwój odnawialnych źródeł energii? (...)
»

Ryzyka ustawy „lex dewelo(...)

Prorodzinna polityka realizowana przez rząd wymaga m.in. troski o potrzeby mieszkaniowe. Specustawa mieszkaniowa próbuje rozwiązać ten problem, jednak niesie za sobą wiele zagrożeń. Wielkie plany społeczne i gospodarcze wymagają znaczących nakładów na rozwój związanych z nimi zasobów mieszkaniowych, a na to środki zawsze były niewystarczające. Wielki exodus ludności wiejskiej do miast przed półwieczem realizowany był kosztem niskiego standardu mieszkań i terenów mie(...)
»