Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Zgoda na cele do 2030 r. (...)

W swoim exposé premier Ewa Kopacz podkreślała, że na spotkaniu Rady Europejskiej nie zgodzi się na proponowane cele, które doprowadziłyby do wzrostu cen energii dla polskich rodzin. Tak więc w ostateczności do sprawy cen energii ograniczyła się debata na temat europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Różni eksperci, a w szczególności związki zawodowe, prześcigały się w straszeniu Polaków wysokimi cenami energii elektrycznej i wycofaniem się przemysłu z na(...)
»

Właściwość organów i zgła(...)

Odpowiedzialność za szkody w środowisku Odpowiedzialność za szkody w środowisku, ustanowiona przepisami ustawy z 13 kwietnia 2007 r. (DzU nr 75, poz. 493), ma charakter głównie administracyjno-prawny, co wynika z faktu, że egzekwowana jest przede wszystkim za pomocą instrumentów prawnych o takim właśnie charakterze i przez wskazane organy administracji. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialnoś(...)
»